Knudtzen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2017
 • CVR 38306006

Virksomheden Knudtzen Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 2. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.993 DKK, mens den i 2022 var på -4.918 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.135 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

-134%

Egenkapital

-378’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

-134%

Årets resultat

2023-23.135 DKK
2022-9.873 DKK
2021-9.527 DKK
2020-360.071 DKK
2019-9.007 DKK
2018-16.534 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-21%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-19 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.957’ DKK

+289%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

2.335’ DKK

+172%

Tilgodehavende

3’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -17’
  -
  -17’
  -23’
  -
  -23’
  -
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.954’
  1.954’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  1.957’
  50’
  -428’
  -
  -
  -378’
  -
  -378’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.329’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  1.957’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knudtzen Holding ApS 02.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sødalen 6 · DK-6040 Egtved 15.09.2020
Chr. Jensensvej 4 · DK-6064 Jordrup 02.01.2017 14.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 02.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-02 02.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af en direktør. 02.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jan Erling Jessen Knudtzen 02.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Erling Jessen Knudtzen 02.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knudtzen Holding ApS

Sødalen 6
6040 Egtved

CVR

38306006

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2017

P-nummer

1022063177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets hovedformål er at være holding- og investeringsselskab

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-