Aage Ebbesen Fischer Lauritzen

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 2 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Aage Ebbesen Fischer Lauritzen

Aage Ebbesen Fischer Lauritzen startede sin erhvervskarriere i VANGTOFTE ApS tilbage i 2003. I dag er Aage aktiv i 5 virksomheder.

Dags dato er Aage bl.a. bestyrelsesmedlem hos Landbrugets Biomasseleverandører FMBA, hvor resultatopgørelsen endte på -81.707 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aage 14 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

VANGTOFTE ApS ›

Største overskud

34.148’ DKK RIBE BIOGAS A/S ›

Laveste overskud

-511’ DKK Fourage Equest ApS ›

Største egenkapital

76.180’ DKK RIBE BIOGAS A/S ›

Største gæld

65.592’ DKK RIBE BIOGAS A/S ›

Direktørposter

Fourage Equest ApS ›

Direktør

Siden:  28.02.2019

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+7%

Resultat før skat

168’  DKK

Bestyrelsesposter

RIBE BIOGAS A/S ›

Formand

Siden:  01.06.2021

Ansatte

18

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

14.929’  DKK

Landbrugets Biomasseleverandører FMBA ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  28.11.2023

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-2%

Resultat før skat

-82’  DKK

Selskaber

Biogas Danmark ›

Reel ejer

Siden:  23.09.2021

Resultat før skat

-

Ejerandel

Fourage Equest ApS ›

Reel ejer

Siden:  14.12.2007

Resultat før skat

-

Ejerandel

100 %