Aage Villumsen

Direktørposter 3 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 3 Se alle ›

Oversigt

Om Aage Villumsen

Aage Villumsen startede sin erhvervskarriere i KEENAN A/S tilbage i 1988. I dag er Aage aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Aage bl.a. direktor hos TopAgro ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 153.574 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aage 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

KEENAN A/S ›

Største overskud

154’ DKK TopAgro ApS ›

Laveste overskud

-44’ DKK Samkan ApS ›

Største egenkapital

1.460’ DKK Samkan ApS ›

Største gæld

4.351’ DKK Samkan ApS ›

Direktørposter

Samkan ApS ›

Direktør

Siden:  05.07.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+1%

Resultat før skat

15’  DKK

MAA ApS ›

Direktør

Siden:  05.07.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

46’  DKK

TopAgro ApS ›

Direktør

Siden:  06.07.2021

Ansatte

2

Datterselskaber

0

+4%

Resultat før skat

154’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

TopAgro ApS ›

Reel ejer

Siden:  06.07.2021

+8%

Resultat før skat

183’  DKK

Ejerandel

90 %

MAA ApS ›

Reel ejer

Siden:  06.07.2021

0%

Resultat før skat

60’  DKK

Ejerandel

90 %

Samkan ApS ›

Reel ejer

Siden:  06.07.2021

+2%

Resultat før skat

20’  DKK

Ejerandel

90 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret