SKAN-MEDIC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 1982
 • CVR 89890411

Virksomheden SKAN-MEDIC ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv." og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 10. januar 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.134.717 DKK, mens den i 2021 var på 1.999.588 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.414.472 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aage Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.414’ DKK

-79%

Egenkapital

4.840’ DKK

-69%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.813’ DKK

-79%

Årets resultat

20221.414.472 DKK
20216.625.645 DKK
20202.954.668 DKK
20192.559.997 DKK
20181.295.444 DKK
20171.747.642 DKK
20162.302.976 DKK
20151.594.935 DKK
20142.186.746 DKK
20132.257.325 DKK
20122.349.224 DKK

Likviditetsgrad

363 %

-15%
God

Afkastningsgrad

34 %

+184%
God

Soliditetsgrad

80 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.028’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

2.135’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.310’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.135’
  -
  -
  -
  2.071’
  947’
  -1.205’
  -
  -258’
  1.813’
  -
  1.813’
  -399’
  1.414’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.718’
  1.718’
  1.233’
  682’
  311’
  -
  2.080’
  4.310’
  6.028’
  200’
  3.140’
  1.500’
  -
  4.840’
  -
  4.840’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  468’
  720’
  1.188’
  6.028’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKAN-MEDIC ApS 31.05.1995
LAGENULA ApS 10.01.1982 30.05.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Adelgade 27 · DK-8660 Skanderborg 01.01.2007
Adelgade 27 · DK-8660 Skanderborg 10.01.1982 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 01.01.2008
245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 18.10.1999 31.12.2007
747010 Almindelig rengøring 10.01.1982 17.10.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-10-19 19.10.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 17.01.1995
80.000 DKK 30.08.1987 16.01.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.10.2006

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Judy Rasmussen 10.01.1982 07.07.1993
Aage Rasmussen 10.01.1982 07.07.1993

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Rasmussen 25.05.2023
Aage Rasmussen 10.01.1982
Aage Rasmussen 10.01.1982 25.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Berit Pia Rasmussen 17.05.2006
Lars Rasmussen 17.05.2006
Susanne Rasmussen 17.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKAN-MEDIC ApS

Adelgade 27
8660 Skanderborg

CVR

89890411

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 1982

P-nummer

1006938967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • APOVET ApS

Branchekode

204200
Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel indenfor det kemisk/tekniske område, samt finansiering herunder handel med værdipapirer og valuta.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller