ALBANUS INVEST. ÅRHUS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 1980
 • CVR 89434319

Virksomheden ALBANUS INVEST. ÅRHUS ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 1. marts 1980 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -34.612 DKK, mens den i 2022 var på -14.367 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.975 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hans Erik Cramer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

+55%

Egenkapital

78’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-37’ DKK

+55%

Årets resultat

2023-36.975 DKK
2022-81.571 DKK
2021299.844 DKK
2020-166.958 DKK
2019-409.131 DKK
2018-13.697 DKK
201740.019 DKK
201615.619 DKK
2015-152.781 DKK
2014-113.695 DKK
2013-149.859 DKK
20127.337 DKK

Likviditetsgrad

375 %

-19%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

106’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-35’ DKK

-141%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

106’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -37’
  -
  -37’
  -
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  37’
  106’
  106’
  200’
  -122’
  -
  -
  78’
  -
  78’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  1’
  28’
  106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALBANUS INVEST. ÅRHUS ApS 01.03.1980

Adresse

Adresse Fra Til
Odensegade 41 · DK-8000 Aarhus C 01.03.1980

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 01.03.1980 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-04 04.12.2023
2014-04-22 22.04.2014 03.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 04.12.2023
200.000 DKK 01.11.1993 03.12.2023
80.000 DKK 30.08.1987 31.10.1993

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 22.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Hans Erik Cramer 01.03.1980
Hans Erik Cramer 01.03.1980 23.05.1992

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger-Marie Haugstrup 10.01.2018 23.12.2019
Hans Erik Cramer 29.10.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALBANUS INVEST. ÅRHUS ApS

Odensegade 41
8000 Aarhus C

CVR

89434319

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 1980

P-nummer

1002818632

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FISKEMANDENS ApS
 • ODENSEGADES HJEMMESERVICE ApS

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hcramer@dadlnet.dk

Telefon

53934313

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, administrationsvirksomhed og finansiering samt handel, industri og håndværk og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-