L.M.C. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 1979
 • CVR 87772918

Virksomheden L.M.C. ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 28. februar 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.968.181 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.968’ DKK

+73%

Egenkapital

24.897’ DKK

+13%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

3.016’ DKK

+72%

Årets resultat

20222.968.181 DKK
20211.719.272 DKK
20201.804.938 DKK
20192.326.175 DKK
20182.766.671 DKK
20173.170.112 DKK
20163.169.576 DKK
20152.753.967 DKK
20141.124.744 DKK
20131.226.154 DKK
20121.374.521 DKK

Likviditetsgrad

1.052 %

-45%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

25.647’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.372’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -11’
  211’
  200’
  3.016’
  -
  3.016’
  -48’
  2.968’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17.537’
  -
  -
  18.275’
  18.275’
  -
  -
  4.647’
  -
  2.034’
  7.372’
  25.647’
  125’
  8.874’
  200’
  -
  24.897’
  -
  24.897’
  49’
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  701’
  25.647’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L.M.C. ApS 22.12.1992
LEMVIG MOTOR-COMPAGNI ApS 28.02.1979 21.12.1992

Adresse

Adresse Fra Til
Heldumvej 65 · DK-7620 Lemvig 28.02.1979

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 30.06.2017
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 28.02.1979 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-04-12 12.04.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.10.1997
125.000 DKK 22.02.1990 22.10.1997
250.000 DKK 30.08.1987 21.02.1990

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 12.04.2012

Direktører

Navn Fra Til
Erik Broe Johansen 23.10.1997
Hans Peder Krogsgård Saugmandsgård 28.02.1979 23.10.1997
Harry Emil Lund-Hansen 28.02.1979 05.01.1990

Legalle ejere

Navn Fra Til
Erik Broe Johansen 23.10.1997

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Broe Johansen 28.02.1979

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L.M.C. ApS

Heldumvej 65
7620 Lemvig

CVR

87772918

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 1979

P-nummer

1002778309

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktierne i LMC Biler A/S, CVR.nr.24984222.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-