I/S Redskabsly

NORMAL
 • I/S
 • Etableret 1. maj 1988
 • CVR 87308553

Virksomheden I/S Redskabsly befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Strandby. De blev etableret i 1. maj 1988 og er af virksomhedstypen Interessentskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -36.293 DKK, mens den i 2021 var på 17.929 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -56.201 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-56’ DKK

-450%

Egenkapital

873’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-56.201 DKK
202116.076 DKK
202022.484 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

879’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-36’ DKK

-302%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -36’
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  702’
  -
  -
  -
  -
  702’
  -
  -
  -
  10’
  163’
  -
  879’
  -
  -
  -
  -
  873’
  -
  873’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
I/S Redskabsly 29.01.2001
Interssentselskab Redskabsly 01.05.1988 28.01.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Hegnsvej 11 · DK-9970 Strandby 01.07.2015
Haldsvej 23 · DK-9970 Strandby 07.11.2008 30.06.2015
Havnevej 7 · DK-9970 Strandby 25.09.2007 06.11.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 01.05.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-17 17.11.2020
2020-06-20 20.06.2020 16.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Interessentskabet tegnes af alle interessenter 03.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kajgaard 20.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kajgaard 01.05.1988
Martin Søndergaard Larsen 01.05.1988
Søren Trolle Godtliebsen 01.05.1988 27.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

I/S Redskabsly

Hegnsvej 11
9970 Strandby

CVR

87308553

Virksomhedstype

Interessentskab

Stiftet

1. maj 1988

P-nummer

1002768675

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lkajgaard@tdcadsl.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive ejendommen, bygning på lejet grund af matr.nr. 35 IE standby by, Elling

Tegningsregel

Interessentskabet tegnes af alle interessenter

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-