V. AAMANN DESIGN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 1976
 • CVR 80544014

Virksomheden V. AAMANN DESIGN ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 22. december 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.313 DKK, mens den i 2021 var på -5.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.313 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-4%

Egenkapital

-481’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-4%

Årets resultat

2022-5.313 DKK
2021-5.125 DKK
2020-255.094 DKK
2019-4.156 DKK
2018-4.875 DKK
2017-5.070 DKK
2016-5.722 DKK
201537.838 DKK
2014-44.915 DKK
2013-7.661 DKK
2012-78.768 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -681’
  -
  -
  -481’
  -
  -481’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  481’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V. AAMANN DESIGN ApS 22.12.1976

Adresse

Adresse Fra Til
Hestedamsgade 9 · DK-8700 Horsens 22.12.1976

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 06.11.2009
464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 01.01.2008 05.11.2009
514705 Engroshandel med møbler 14.10.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-31 31.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 21.12.1994
80.000 DKK 30.08.1987 20.12.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
John Høi 22.12.1976

Legalle ejere

Navn Fra Til
John Høi 19.12.1984

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Høi 22.12.1976

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V. AAMANN DESIGN ApS

Hestedamsgade 9
8700 Horsens

CVR

80544014

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 1976

P-nummer

1002600139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • VÆVEFEJLEN - TEKSTILER EN DETAIL ApS

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-