VALDEMAR KNUDSEN INVEST A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. maj 1985
 • CVR 78193212

Virksomheden VALDEMAR KNUDSEN INVEST A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 1. maj 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 146.135 DKK, mens den i 2022 var på 179.698 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.274 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Knud Valdemar Knudsen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Conny Nygaard Knudsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

+90%

Egenkapital

15.052’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

142’ DKK

+127%

Årets resultat

2023-39.274 DKK
2022-394.279 DKK
20211.765.424 DKK
20201.291.208 DKK
20191.267.302 DKK
2018876.449 DKK
2017618.990 DKK
2016676.354 DKK
2015629.025 DKK
20141.069.558 DKK
2013714.732 DKK
2012687.741 DKK

Likviditetsgrad

15.688 %

+37%
God

Afkastningsgrad

1 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.239’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

146’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

164’ DKK

-70%

Tilgodehavende

11.942’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  146’
  -
  -68’
  -
  78’
  757’
  -39’
  -655’
  63’
  142’
  -
  142’
  -181’
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.282’
  515’
  -
  -
  1.016’
  3.297’
  -
  -
  1.635’
  24’
  945’
  11.942’
  15.239’
  500’
  13.752’
  800’
  -
  15.052’
  -
  15.052’
  23’
  23’
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  24’
  52’
  76’
  15.239’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VALDEMAR KNUDSEN INVEST A/S 22.05.2002
BALLING EL A/S 04.11.1995 21.05.2002
K. V. K. ELECTRIC ApS 07.11.1991 03.11.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 8 · DK-7860 Spøttrup 01.01.2007
Nørregade 8 · DK-7860 Spøttrup 01.05.1985 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2002 31.12.2007
453100 El-installation 01.05.1985 30.06.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-11 11.12.2023
2015-11-30 30.11.2015 10.12.2023
2002-05-22 22.05.2002 29.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 03.11.1995
80.000 DKK 30.08.1987 02.11.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening eller af en direktør. 22.05.2002

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kim Nygaard Knudsen 30.11.2015
Kirsten Nygaard Knudsen 30.11.2015
Kristian Gyldenberg Knudsen 30.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Knud Valdemar Knudsen 23.10.1995
Alice Obel Byskov 01.05.1985 06.11.1991

Reelle ejere

Navn Fra Til
Knud Valdemar Knudsen 25.10.1995

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VALDEMAR KNUDSEN INVEST A/S

Nørregade 8
7860 Spøttrup

CVR

78193212

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. maj 1985

P-nummer

1002542958

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, investering, ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening eller af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej