B 1790 LTD. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 1985
 • CVR 77847618

Virksomheden B 1790 LTD. ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 15. februar 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -63.599 DKK, mens den i 2021 var på -58.854 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.861.219 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anne Anthon.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8.861’ DKK

-23%

Egenkapital

227.092’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

9.010’ DKK

-26%

Årets resultat

20228.861.219 DKK
202111.500.705 DKK
20204.029.558 DKK
20198.696.340 DKK
201810.802.661 DKK
201713.028.523 DKK
20165.552.184 DKK
20157.943.294 DKK
20148.973.592 DKK
201313.978.882 DKK
201210.817.754 DKK

Likviditetsgrad

18.101 %

+141%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

228.298’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-64’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

218.339’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -64’
  -
  -
  -
  -64’
  2.391’
  -1.801’
  8.483’
  9.073’
  9.010’
  -
  9.010’
  -
  8.861’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.959’
  -
  -
  9.959’
  9.959’
  -
  -
  22.540’
  -
  183.837’
  218.339’
  228.298’
  300’
  216.457’
  1.500’
  -
  227.092’
  -
  227.092’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  593’
  -
  -
  -
  60’
  553’
  1.206’
  228.298’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B 1790 LTD. ApS 25.08.1990
BELLAMY INTERNATIONAL (DENMARK) LTD. ApS 15.02.1985 24.08.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Hejreskovvej 18C · DK-3490 Kvistgård 13.02.2019
Hejreskovvej 18C · DK-3490 Kvistgård 21.09.2006 12.02.2019
Vedbæk Strandvej 465 · DK-2950 Vedbæk 15.02.1985 20.09.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.08.2014
702100 Public relations og kommunikation 01.01.2008 05.08.2014
741490 Anden virksomhedsrådgivning 15.02.1985 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-02-11 11.02.2019
2004-09-21 21.09.2004 10.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 23.09.1987
290.000 DKK 30.08.1987 22.09.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene 12.02.2019
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene 21.09.2004 11.02.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Christian Philip Anthon 30.06.1997
Michael Christiani Havemann 17.06.1994 30.06.1997
Torben Anthon 15.02.1985 24.08.1990

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Christian Anthon 15.02.1985

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Christian Anthon 21.01.1988

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Christian Anthon 15.02.1985

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B 1790 LTD. ApS

Hejreskovvej 18
3490 Kvistgård

CVR

77847618

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 1985

P-nummer

1002531611

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive produktion, handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej