PSKOV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 1984
 • CVR 77845917

Virksomheden PSKOV ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hornsyld. De blev etableret i 28. december 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.891 DKK, mens den i 2022 var på -5.492 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.787 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-9%

Egenkapital

782’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-9%

Årets resultat

2023-7.787 DKK
2022-7.174 DKK
2021-7.149 DKK
2020-28.682 DKK
2019-7.842 DKK
2018-7.351 DKK
2017819.955 DKK
201634.898 DKK
201572.248 DKK
2014695 DKK
2013-39.028 DKK
2012-27.631 DKK

Likviditetsgrad

11.249 %

+105%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

789’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

789’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1’
  -4’
  -
  -3’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  764’
  789’
  789’
  125’
  539’
  118’
  -
  782’
  -
  782’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  7’
  789’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PSKOV ApS 28.12.1984

Adresse

Adresse Fra Til
Skovparken 110 · DK-8783 Hornsyld 20.05.2021
Fridasholmvej 115 · DK-5240 Odense NØ 30.09.2017 19.05.2021
Fridasholmvej 115 · DK-5240 Odense NØ 02.10.2009 29.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 28.12.1984 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1998-05-20 20.05.1998

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.10.1996
80.000 DKK 30.08.1987 13.10.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 20.05.1998

Direktører

Navn Fra Til
Aage Petersen Skov 28.12.1984

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PSKOV ApS

Skovparken 110
8783 Hornsyld

CVR

77845917

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 1984

P-nummer

1002531544

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • VORDINGBORG REJSER DANMARK ApS

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pskovaps@gmail.com

Telefon

21479785

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom som anlægsaktiver og foretage udlejning heraf, drive handel og håndværk samt foretage formidling af rejser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-