JYTO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 1984
 • CVR 77571515

Virksomheden JYTO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 1. oktober 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.045 DKK, mens den i 2022 var på -21.626 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.258 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

+79%

Egenkapital

1.192’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-42’ DKK

+79%

Årets resultat

2023-42.258 DKK
2022-199.488 DKK
2021146.729 DKK
2020-134.046 DKK
201929.411 DKK
20181.586.663 DKK
201773.023 DKK
2016102.955 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-59.643 DKK

Likviditetsgrad

7.336 %

+24%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.208’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.208’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -42’
  -
  -42’
  0
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  411’
  1.208’
  1.208’
  125’
  945’
  122’
  -
  1.192’
  -
  1.192’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  16’
  1.208’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JYTO ApS 10.01.2019
ApS BISTRUPVEJ 66 07.01.2005 09.01.2019
A/S BISTRUPVEJ 66 03.02.2002 06.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Tammosevej 33 · DK-3320 Skævinge 01.01.2007
Tammosevej 33 · DK-3320 Skævinge 07.01.2005 31.12.2006
Carl Plougs Vej 23 · DK-3460 Birkerød 03.02.2002 06.01.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.10.2018
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 30.09.2018
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 09.02.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-10 10.01.2019
2013-02-01 01.02.2013 09.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.01.2005
500.000 DKK 08.02.1996 06.01.2005
300.000 DKK 30.08.1987 07.02.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.02.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Torben Just Møller 01.10.1984
Ingermarie Jacobsen 01.10.1984 07.01.2005
Jytte Bodil Møller 01.10.1984 07.01.2005

Direktører

Navn Fra Til
Torben Just Møller 01.10.1984

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Just Møller 25.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JYTO ApS

Tammosevej 33
3320 Skævinge

CVR

77571515

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 1984

P-nummer

1002524227

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i værdipapirer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Stiftere

-

Revisor

-