VE.KJ.GÅRD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 1984
 • CVR 76296618

Virksomheden VE.KJ.GÅRD ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Brande. De blev etableret i 26. oktober 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.994 DKK, mens den i 2021 var på -48.032 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.925 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-108%

Egenkapital

1.957’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-32’ DKK

-108%

Årets resultat

2022-24.925 DKK
2021317.913 DKK
2020-95.697 DKK
201925.488 DKK
2018-143.170 DKK
2017454.325 DKK
2016-211.750 DKK
2015650.609 DKK
2014316.026 DKK
2013180.852 DKK
2012-198.945 DKK

Likviditetsgrad

4.049 %

+25%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.006’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+60%

Gældsforpligtelser

50’ DKK

-39%

Tilgodehavende

2.006’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  93’
  -106’
  -
  -13’
  -32’
  -
  -32’
  -7’
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  65’
  2.006’
  2.006’
  200’
  1.185’
  572’
  -
  1.957’
  -
  1.957’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  2.006’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VE.KJ.GÅRD ApS 26.10.1984

Adresse

Adresse Fra Til
Tinghøjvej 4A · DK-7330 Brande 10.05.2021
Pilkmosevej 11 · DK-7330 Brande 01.01.2007 09.05.2021
Pilkmosevej 11 · DK-7330 Brande 26.10.1984 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 15.09.2021
16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 22.04.2010 14.09.2021
14620 Produktion af slagtesvin 01.01.2008 21.04.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-21 21.09.2017
1996-10-16 16.10.1996 20.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 30.10.1996
80.000 DKK 30.08.1987 29.10.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 16.10.1996

Direktører

Navn Fra Til
Arne Hansen 26.10.1984 26.03.2018
Sine Marie Hansen 26.10.1984

Legalle ejere

Navn Fra Til
Sine Marie Hansen 27.03.2018
Karen Biltoft Frederiksen 28.10.84
Lisbeth Hansen 28.10.84

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Hansen 26.10.1984 27.03.2018
Sine Marie Hansen 26.10.1984

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VE.KJ.GÅRD ApS

Tinghøjvej 4
7330 Brande

CVR

76296618

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 1984

P-nummer

1002486620

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for landbrug, finansiering og kapitalanbringelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-