BENT E. KJÆRGAARD ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 2. feb. 1984
 • CVR 73477115

Virksomheden BENT E. KJÆRGAARD ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 2. februar 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 3.019.912 DKK, mens den i 2016 var på 1.512.638 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.093.870 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.094’ DKK

0%

Egenkapital

2.169’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.116’ DKK

0%

Årets resultat

20171.093.870 DKK
2016-164.796 DKK
2015878.211 DKK
2014-682.396 DKK
2013-388.803 DKK

Likviditetsgrad

249 %

0%
God

Afkastningsgrad

33 %

0%
God

Soliditetsgrad

72 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.998’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

3.020’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.062’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  3.020’
  -2.028’
  -17’
  -
  975’
  33’
  -22’
  131’
  142’
  1.116’
  -
  1.116’
  -
  1.094’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  936’
  -
  -
  936’
  936’
  -
  -
  -
  533’
  1.025’
  2.062’
  2.998’
  200’
  192’
  1.500’
  -
  2.169’
  -
  2.169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  286’
  -
  -
  -
  -
  517’
  829’
  2.998’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BENT E. KJÆRGAARD ApS 02.02.1984 06.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Harbogade 1 · DK-6990 Ulfborg 01.01.2007 06.04.2018
Harbogade 1 · DK-6990 Ulfborg 02.02.1984 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
477110 Tøjforretninger 01.01.2008 06.04.2018
524210 Dametøjsforretninger 02.02.1984 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-03 03.05.2016 06.04.2018
1996-09-20 20.09.1996 02.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 23.09.1996 06.04.2018
80.000 DKK 30.08.1987 22.09.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 20.09.1996 04.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Bent Edvard Kjærgaard 02.02.1984 06.04.2018
Bent Edvard Kjærgaard 02.02.1984 06.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Ivar Kjærgaard 01.11.2002 06.04.2018
Bent Edvard Kjærgaard 10.04.1984 06.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BENT E. KJÆRGAARD ApS

Harbogade 1
6990 Ulfborg

CVR

73477115

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 1984

P-nummer

1002403480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477110
Tøjforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-