VIMOTEC ApS OF SCANDINAVIA

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 29. dec. 1982
 • CVR 73127211

Virksomheden VIMOTEC ApS OF SCANDINAVIA befinder sig i branchen "Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 29. december 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på -10.163 DKK, mens den i 2014 var på 69.012 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -454.926 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-455’ DKK

-23%

Egenkapital

-3.376’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2015-454.926 DKK
2014-370.610 DKK
2013-381.369 DKK
2012-461.133 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-320 %

-167%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.366 %

-147%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-115%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

143’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  -10’
  -446’
  -
  -
  -456’
  4’
  -2’
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -455’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  -
  15’
  54’
  143’
  143’
  132’
  -3.508’
  -
  -
  -3.376’
  -
  -3.376’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.475’
  43’
  3.519’
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VIMOTEC ApS OF SCANDINAVIA 08.12.2000 22.09.2016
MØBELAGENTURET VIMOTEC ApS 29.12.1982 07.12.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Lægårdsvej 3 · DK-8520 Lystrup 13.07.2005 22.09.2016
Stavneagervej 8 · DK-8250 Egå 04.06.2004 12.07.2005
Skæring Hedevej 6 · DK-8250 Egå 29.12.1982 03.06.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 01.01.2008 22.09.2016
511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 29.12.1982 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-03-14 14.03.2007 22.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
132.000 DKK 20.11.2006 22.09.2016
264.000 DKK 24.08.2006 19.11.2006
132.000 DKK 09.11.2004 23.08.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.03.2007 16.03.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jørn Dybvad Vinge 29.12.1982 03.11.1989
Rudi Poulsen Høgh 29.12.1982 03.11.1989
Aage Andre' Nielsen 29.12.1982 03.11.1989

Direktører

Navn Fra Til
Casper Clemens 16.03.2011 11.01.2016
Torkil Brandes Rasmussen 29.12.1982 30.08.1993
Aage Andre' Nielsen 29.12.1982 16.03.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VIMOTEC ApS OF SCANDINAVIA

Lægårdsvej 3
8520 Lystrup

CVR

73127211

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 1982

P-nummer

1002392932

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461500
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion af møbler og møbeldele samt enhver anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindel- se hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

86.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-