J.P. GROUP. VIBORG A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 23. dec. 1982
 • CVR 70114119

Virksomheden J.P. GROUP. VIBORG A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 23. december 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 86.843.000 DKK, mens den i 2019 var på 81.221.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.142.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 84 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Pagh. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Heide Ottosen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30.142’ DKK

+15%

Egenkapital

102.428’ DKK

+27%

Omsætning

329.558’ DKK

Resultat før skat

38.499’ DKK

+15%

Årets resultat

202030.142.000 DKK
201926.278.000 DKK
201817.269.000 DKK
201716.427.000 DKK
201613.696.000 DKK
201510.969.000 DKK
20143.729.000 DKK
20138.565.000 DKK

Likviditetsgrad

265 %

-2%
God

Afkastningsgrad

20 %

+10%
God

Soliditetsgrad

49 %

+16%
God

Overskudsgrad

13 %

God

Balance

207.205’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

86.843’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

103.607’ DKK

-4%

Tilgodehavende

195.117’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  329.558’
  86.843’
  -42.125’
  -3.488’
  -
  41.230’
  343’
  -3.643’
  569’
  -2.731’
  38.499’
  -
  38.499’
  -8.357’
  30.142’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  1.050’
  1.050’
  -
  8.241’
  -
  9.757’
  1.281’
  -
  -
  1.281’
  12.088’
  125.168’
  30.751’
  8.996’
  28.852’
  110’
  195.117’
  207.205’
  5.513’
  52.442’
  44.000’
  -
  102.428’
  -
  102.428’
  1.170’
  1.170’
  -
  -
  -
  -
  30.000’
  839’
  -
  -
  8.431’
  23.791’
  12.905’
  73.607’
  207.205’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.P. GROUP. VIBORG A/S 17.03.1992
CO.CO POT A/S 13.01.1989 16.03.1992
LOGICAR A/S 23.12.1982 12.01.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Hjulmagervej 2 · DK-8800 Viborg 14.04.2008
Hjulmagervej 5 · DK-8800 Viborg 23.12.1982 13.04.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 01.01.2008
503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. 23.12.1982 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-09 09.06.2022
2012-06-21 21.06.2012 08.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.513.000 DKK 17.11.1994
2.513.000 DKK 30.08.1987 16.11.1994
1.213.000 DKK 19.08.1987 29.08.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 21.06.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lotte Fløe Marschall 22.03.2021
Torben Pagh 04.04.2019 01.01.2021
Niels Herman Møller Jensen 27.03.2012

Direktører

Navn Fra Til
Torben Pagh 01.01.2021
Martin Bech Jacobsen Pedersen 01.01.2012 01.01.2021
Ivan Roberti Mikkelsen 16.03.2010 31.12.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
J. P. Group MH ApS 31.05.2022
J.P. Group Holding A/S 31.03.2016
Martin B. Pedersen Holding A/S 31.05.1994 31.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Bech Jacobsen Pedersen 23.12.1982

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.P. GROUP. VIBORG A/S

Hjulmagervej 2
8800 Viborg

CVR

70114119

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

23. december 1982

P-nummer

1002314277

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BAMBUS A/S
 • CO.CO POT A/S
 • JOPEX A/S
 • SCANDINAVIAN CAR PARTS A/S
 • SCP A/S
 • TRAIN DIVISION A/S

Branchekode

453100
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fabrikation og handel, særlig med tilknytning til automo-bilindustrien.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

5.513.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

84

Reklamebeskyttelse

Ja