Henriksen Grus A/S

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • A/S
 • Etableret 18. aug. 1909
 • CVR 56835210

Virksomheden Henriksen Grus A/S befinder sig i branchen "Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 18. august 1909 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 5.767.793 DKK, mens den i 2015 var på 39.648.413 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.442.160 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.442’ DKK

-89%

Egenkapital

40.395’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.342’ DKK

-89%

Årets resultat

20162.442.160 DKK
201522.538.158 DKK
20147.239.387 DKK
20137.247.830 DKK
20128.160.656 DKK

Likviditetsgrad

848 %

+42%
God

Afkastningsgrad

8 %

-83%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

42.703’ DKK

-32%

Bruttofortjeneste

5.768’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

2.307’ DKK

-79%

Tilgodehavende

18.057’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  5.768’
  -2.419’
  -12’
  -
  3.337’
  266’
  -262’
  -
  5’
  3.342’
  -
  3.342’
  -900’
  2.442’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  483’
  -
  24.646’
  -
  -
  -
  -
  24.646’
  -
  519’
  7.592’
  5.259’
  4.679’
  18.057’
  42.703’
  2.500’
  37.895’
  -
  -
  40.395’
  -
  40.395’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  178’
  -
  -
  -
  178’
  444’
  1.686’
  2.130’
  42.703’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henriksen Grus A/S 20.10.2015 08.09.2017
FARUM ALLERØD MILJØCENTER A/S 04.05.2015 19.10.2015
FARUM STEN & GRUS A/S 25.02.2005 03.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nøglegårdsvej 11 · DK-3540 Lynge 05.11.2015 08.09.2017
Stensøvej 2 · DK-3540 Lynge 18.08.1909 04.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 01.01.2008 08.09.2017
900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg 01.01.2007 31.12.2007
900210 Indsamling af affald 01.01.2004 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-20 20.10.2015 08.09.2017
2015-05-04 04.05.2015 19.10.2015
2005-02-25 25.02.2005 03.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.500.000 DKK 30.08.1987 08.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 02.01.2017 08.09.2017
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør 25.02.2005 01.01.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hans Henrik Klovborg 30.09.2014 02.01.2017
Lejf Agathon 23.11.2011 02.01.2017
Preben Walther Andersen 03.04.2000 22.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Preben Walther Andersen 03.04.2000 02.01.2017
Jens Impgaard Nielsen 18.08.1909 17.11.1994
Niels Erling Hansen 18.08.1909 29.04.1992

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henriksen Grus A/S

Nøglegårdsvej 11
3540 Lynge

CVR

56835210

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

18. august 1909

P-nummer

1003119096

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • City Property Services A/S

Branchekode

382110
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af Farum sten- og grusværker m.m. og al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn passende kan forenes hermed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

2.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-