A/S HOLGER PETERSEN HOLDING

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. dec. 1937
 • CVR 53342310

Virksomheden A/S HOLGER PETERSEN HOLDING befinder sig i branchen "Finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i København N. De blev etableret i 22. december 1937 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 11.581.904 DKK, mens den i 2020 var på 9.422.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.755.412 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mikael Laage-Petersen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Ernst Wengler-Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8.755’ DKK

+473%

Egenkapital

105.112’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

11.978’ DKK

+290%

Årets resultat

20218.755.412 DKK
20201.528.341 DKK
20195.356.232 DKK
2018340.734 DKK
20175.275.685 DKK
20163.442.870 DKK
20152.575.227 DKK
20143.979.784 DKK
20131.415.066 DKK
20125.724.096 DKK

Likviditetsgrad

1.145 %

+21%
God

Afkastningsgrad

6 %

+34%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

123.892’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

11.582’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

18.356’ DKK

-12%

Tilgodehavende

81.403’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  11.582’
  -3.032’
  -970’
  -
  7.579’
  8.104’
  -
  -2.670’
  5.434’
  11.978’
  -
  11.978’
  -3.223’
  8.755’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  35’
  35’
  -
  -
  -
  41.884’
  -
  -
  -
  570’
  42.489’
  -
  464’
  2.054’
  331’
  6.107’
  81.403’
  123.892’
  13.500’
  72.117’
  1.620’
  -
  105.112’
  -
  105.112’
  424’
  424’
  11.205’
  -
  -
  -
  11.248’
  -
  -
  -
  -
  524’
  -
  7.108’
  123.892’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A/S HOLGER PETERSEN HOLDING 22.12.1937

Adresse

Adresse Fra Til
Nannasgade 28 · DK-2200 København N 22.12.1937

Branchekode

Branchekode Fra Til
701020 Finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 01.01.2002 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 22.12.1937 31.12.2001

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-28 28.04.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
13.500.000 DKK 30.08.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør 28.04.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Esben Mikuta 25.11.2016
Mikael Laage-Petersen 27.04.2007
Kai Jean Belmont Larsen 29.04.2005 30.08.2006

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Laage-Petersen 01.10.2007
Ole Francois Albert Laage-Petersen 26.04.1999 01.10.2007
Niels Erik Galst 22.12.1937 26.04.1999

Legalle ejere

Navn Fra Til
GROSSERER HOLGER LAAGE-PETERSEN OG HUSTRUS FOND 24.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A/S HOLGER PETERSEN HOLDING

Nannasgade 28
2200 København N

CVR

53342310

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. december 1937

P-nummer

1006627848

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

701020
Finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mlp@hpholding.dk

Telefon

35860890

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendoms- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Registeret kapital

13.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej