A. JESPERSEN & SØNS FOND

NORMAL
  • EFO
  • Etableret 30. jan. 1986
  • CVR 53316417

De blev etableret i 30. januar 1986 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A. JESPERSEN & SØNS FOND 30.01.1986 01.01.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Rådhuspladsen 4 · DK-1550 København V 30.01.1986 01.01.1994

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1991-05-07 07.05.1991 01.01.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen 07.05.1991 01.01.1994

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Steffen Juul 30.01.1986 21.01.1993
Lars Kerrn-Jespersen 30.01.1986 01.01.1994
Jørgen Worning 30.01.1986 01.01.1994

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A. JESPERSEN & SØNS FOND

Rådhuspladsen 4
1550 København V

CVR

53316417

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

30. januar 1986

P-nummer

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode


Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er: At udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigennem at indvinde midler til anvendelse til støtte for formål af almenvelgørende karakter m.v., jfr. nedennævnte Fondens erhvervsmæssige virksomhed kan udøves af fonden selv, eller af fonden gennem interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset hæftelse Fondens erhvervsmæssige virksomhed omfatter ingeniør- og entreprenørvirksomhed, handel, industri, rederi- og investering Fonden yder støtte til: 1) Byggeteknisk videreuddannelse, forskning og udviklingsarbejde 2) Kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end de vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte kreds er ikke tilladt

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-