Anders Lund Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 1974
 • CVR 51619919

Virksomheden Anders Lund Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 30. september 1974 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 23.974 DKK, mens den i 2021 var på -15.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.554 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

-69%

Egenkapital

871’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

-66%

Årets resultat

202211.554 DKK
202137.823 DKK
202055.281 DKK
2019-12.095 DKK
2018507.052 DKK
2017-447.402 DKK
201630.524 DKK
2015-27.354 DKK
2014322.826 DKK
2013-346.843 DKK
20121.307.962 DKK

Likviditetsgrad

46 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

+127%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

17 %

-82%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.189’ DKK

+476%

Bruttofortjeneste

24’ DKK

+256%

Gældsforpligtelser

4.318’ DKK

Tilgodehavende

1.520’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  24’
  -
  -
  -
  24’
  -
  -12’
  -
  -12’
  12’
  -
  12’
  -
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.669’
  -
  -
  -
  -
  3.669’
  -
  -
  317’
  1.203’
  -
  1.520’
  5.189’
  210’
  661’
  -
  -
  871’
  -
  871’
  -
  -
  1.036’
  -
  -
  -
  1.036’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  3.282’
  5.189’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anders Lund Ejendomme ApS 08.07.2021
HAMMERSHØJ BETONVAREFABRIK ApS 30.09.1974 07.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Søndermarksvej 25 · DK-8830 Tjele 08.02.2023
Søndermarksvej 25 · DK-8830 Tjele 07.07.2021 07.02.2023
Kornagervej 2 · DK-8920 Randers NV 18.09.2014 06.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 18.09.2014
236100 Fremstilling af byggematerialer af beton 01.01.2008 17.09.2014
266110 Betonvarefabrikker 30.09.1974 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-06 06.12.2021
2021-07-08 08.07.2021 05.12.2021
2017-11-02 02.11.2017 07.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
210.000 DKK 30.08.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 13.11.2017
Selskabet tegnes af en direktør. 17.12.1999 12.11.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anna Kathrine Høeg Andersen 30.09.1974 26.11.1998
Frederik Christian Mikkelsen 30.09.1974 08.07.2021
Hanne Marie Mikkelsen 30.09.1974 24.10.1991

Direktører

Navn Fra Til
Anders Lund 08.07.2021
Frederik Christian Mikkelsen 26.11.1998 08.07.2021
Poul Erik Andersen 26.11.1998 08.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Lund 01.07.2021
Frederik Christian Mikkelsen 20.12.2006 01.07.2021
Poul Erik Andersen 20.12.2006 01.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anders Lund Ejendomme ApS

Søndermarksvej 25
8830 Tjele

CVR

51619919

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 1974

P-nummer

1001971524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lundbolig@gmail.com

Telefon

22994210

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

210.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-