THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S

OPLØST EFTER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 30. jun. 1981
 • CVR 50496414

Virksomheden THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S befinder sig i branchen "Reparation af jern- og metalvarer" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 30. juni 1981 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 7.279.814 DKK, mens den i 2016 var på 5.181.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.807.850 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.808’ DKK

-577%

Egenkapital

-114’ DKK

-104%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.532’ DKK

-288%

Årets resultat

2017-2.807.850 DKK
2016-414.761 DKK
2015-382.571 DKK
2014223.474 DKK
2013-1.766 DKK
2012929.997 DKK

Likviditetsgrad

87 %

-2%
Svag

Afkastningsgrad

-30 %

-157%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

8.005’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

7.280’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.840’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  7.280’
  -9.392’
  -319’
  -
  -2.431’
  1’
  -102’
  -
  -101’
  -2.532’
  -
  -2.532’
  -275’
  -2.808’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  368’
  368’
  -
  598’
  -
  598’
  -
  -
  -
  198’
  1.164’
  435’
  2.827’
  1.070’
  230’
  7’
  6.840’
  8.005’
  550’
  -664’
  -
  -
  -114’
  -
  -114’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.145’
  -
  -
  -91’
  1.103’
  2.291’
  7.819’
  8.005’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S 30.06.1981 07.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Værkstedsvej 4 · DK-7000 Fredericia 30.06.1981 07.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
331100 Reparation af jern- og metalvarer 01.01.2008 07.07.2022
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 30.06.1981 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-26 26.10.2016 07.07.2022
2010-10-01 01.10.2010 25.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
550.000 DKK 19.08.2003 07.07.2022
775.000 DKK 15.04.2003 18.08.2003
575.000 DKK 07.10.1996 14.04.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse 01.10.2010 26.07.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Karin Annette Pedersen 11.09.2015 01.02.2018
Lars Holdgaard Madsen 01.05.2009 26.07.2018
Preben Skou-Nielsen 15.04.2003 11.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Carl Martin Madsen 01.05.2009 26.07.2018
Martin Erik Christensen 15.04.2003 01.05.2009
Thorkild Madsen 30.06.1981 15.04.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Martin Madsen 11.09.2012 07.07.2022
Lars Holdgaard Madsen 11.09.2012 07.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S

Værkstedsvej 4
7000 Fredericia

CVR

50496414

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30. juni 1981

P-nummer

1001949600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Villy Madsen Fredericia A/S

Branchekode

331100
Reparation af jern- og metalvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er håndværksvirksomhed, fabrikation, handel, finansiering samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

775.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-