ASX 7 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 1977
 • CVR 46452712

Virksomheden ASX 7 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 23. november 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.807 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anja Camilla Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-168%

Egenkapital

100’ DKK

-3%

Omsætning

5’ DKK

0%

Resultat før skat

-3’ DKK

-268%

Årets resultat

2022-2.807 DKK
20214.140 DKK
2020-1.375 DKK
2019-6.375 DKK
2018-6.305 DKK
2017-3.438 DKK
2016-5.338 DKK
2015-3.102 DKK
2014-344 DKK
2013-5.816 DKK
20128.512 DKK

Likviditetsgrad

366 %

God

Afkastningsgrad

-3 %

-278%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-56 %

-268%
Ikke tilfredsst.

Balance

104’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  0
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  91’
  -
  -
  0
  -
  13’
  13’
  104’
  131’
  -31’
  -
  -
  100’
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  104’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASX 7 ApS 23.11.1977

Adresse

Adresse Fra Til
Weidekampsgade 8 · DK-2300 København S 07.01.2003
H.C. Andersens Boulevard 50 · DK-1501 København V 23.11.1977 06.01.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 28.12.2020
980000 Uoplyst 23.11.1977 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-18 18.05.2015
1996-12-02 02.12.1996 17.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
131.000 DKK 18.05.2015
130.000 DKK 18.12.1996 17.05.2015
80.000 DKK 30.08.1987 17.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse 02.12.1996

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mads Samsing 09.02.2022
Martin Kaas Rasmussen 21.04.2018 09.02.2022
Simon Tøgern 18.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Anja Camilla Jensen 09.02.2022
Kim Simonsen 22.05.2008 09.02.2022
John Dahl Christensen 30.05.2002 22.05.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
HK/Danmark 18.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Simonsen 23.11.1977
Simon Tøgern 23.11.1977

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASX 7 ApS

Weidekampsgade 8
2300 København S

CVR

46452712

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 1977

P-nummer

1006577065

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er enten alene eller som ansvarlig deltager i et kommanditselskab på ejendommen matr. nr 202 a Svendborg Markjorder, tilhørende Svendborg kommune, at opføre motel/hotel, samt at forestå driften af dette

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

131.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller