FORLAGET AF 17/4 1974 ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 29. dec. 1975
 • CVR 46178718

Virksomheden FORLAGET AF 17/4 1974 ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Brøndby Strand. De blev etableret i 29. december 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -180.562 DKK, mens den i 2016 var på 499.516 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.485 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

0%

Egenkapital

1.864’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

0%

Årets resultat

2017-24.485 DKK
2016-452.876 DKK
20151.041.374 DKK
2014279.894 DKK
2013596.191 DKK
201229.926 DKK

Likviditetsgrad

6.117 %

0%
God

Afkastningsgrad

-10 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.895’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-181’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.895’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -181’
  -
  -
  -
  -181’
  179’
  -23’
  -
  156’
  -24’
  -
  -24’
  -
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  820’
  1.063’
  1.895’
  1.895’
  200’
  1.664’
  -
  -
  1.864’
  -
  1.864’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  31’
  1.895’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FORLAGET AF 17/4 1974 ApS 29.12.1975 30.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skibsbyggervej 13 · DK-2660 Brøndby Strand 21.11.2011 30.01.2019
Rathsacksvej 1 · DK-1862 Frederiksberg C 29.12.1975 20.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.01.2013 30.01.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 29.12.1975 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-30 30.11.2012 30.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 25.03.1992 30.01.2019
80.000 DKK 30.08.1987 24.03.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller en anpartshaver 30.11.2012 25.01.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
John Thorkild Andersen Maenchen 29.12.1975 14.07.1988
Ingrid Viola Iris Scriver 29.12.1975 14.07.1988
John Thorkild Andersen Maenchen 29.12.1975 14.07.1988

Direktører

Navn Fra Til
Phatthani Maenchen 20.09.2016 30.01.2019
John Thorkild Andersen Maenchen 29.12.1975 20.09.2016
John Thorkild Andersen Maenchen 29.12.1975 20.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Thorkild Andersen Maenchen 17.04.1992 30.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FORLAGET AF 17/4 1974 ApS

Skibsbyggervej 13
2660 Brøndby Strand

CVR

46178718

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 1975

P-nummer

1006574224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med værdipapirer, annonce- og forlagsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller en anpartshaver

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-