FONDEN NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 45822419

Virksomheden FONDEN NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER befinder sig i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.497.546 DKK, mens den i 2022 var på 3.682.326 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.102.551 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Roy Alberto Kappenberger. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Følbæk Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.103’ DKK

-6%

Egenkapital

4.916’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.103’ DKK

-6%

Årets resultat

20231.102.551 DKK
20221.172.571 DKK
2021426.720 DKK
2020-1.435.214 DKK
2019-213.093 DKK
2018-338.337 DKK
2017-151.479 DKK
2016-91.419 DKK
2015-1.555.362 DKK
2014-70.995 DKK
2013-252.159 DKK
2012-

Likviditetsgrad

252 %

+39%
God

Afkastningsgrad

9 %

-19%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.765’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

3.498’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

7.849’ DKK

-7%

Tilgodehavende

2.731’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.498’
  -2.144’
  -162’
  -
  1.191’
  56’
  -145’
  -
  -89’
  1.103’
  -
  1.103’
  0
  1.103’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  199’
  -
  10.032’
  -
  -
  2’
  2’
  10.033’
  -
  107’
  -
  5’
  2.099’
  2.731’
  12.765’
  737’
  4.179’
  -
  -
  4.916’
  -
  4.916’
  -
  -
  4.087’
  -
  -
  -
  6.764’
  -
  -
  -
  -
  257’
  -
  1.085’
  12.765’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FONDEN NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER 29.03.2007
NORDISK LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER 20.11.2003 28.03.2007
DEN NORDISKE LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER 18.02.1995 19.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Lejrskolevej 4 · DK-3400 Hillerød 16.10.1999

Branchekode

Branchekode Fra Til
552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 01.01.2008
552390 Andre faciliteter til korttidsophold 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-31 31.03.2016
2014-12-20 20.12.2014 30.03.2016
2007-03-29 29.03.2007 19.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
737.000 DKK 31.10.1991

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af direktøren eller formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 26.10.2015
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden sammen med ét andet bestyrelsesmedlem. 07.04.2015 25.10.2015
Fonden tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller af den samlede bestyrelse 29.03.2007 06.04.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ane Fabricius 12.01.2021
Stina Kjær-Nielsen 03.07.2020 31.05.2021
Ole Vadskær 26.03.2019 11.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Roy Alberto Kappenberger 01.01.2021
Karin Aunstrup 22.08.2013 31.12.2020
Johannes Schmidt Hansen 13.02.1986 31.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FONDEN NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

Lejrskolevej 4
3400 Hillerød

CVR

45822419

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1001874174

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

552000
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@hillerodhostel.dk

Telefon

48261986

Formål

Nordisk Lejrskole & Kursuscenter har til formål at drive lejrskole for nordiske børn og unge. Nordisk Lejrskole & Kursuscenter skal fremme nordisk fællesskabsfølelse dels ved at skabe kontakt mellem elever og lærere fra de nordiske lande, dels ved gennem lejrskoler og stævner at gøre dem fortrolige med dansk natur, historie, samfundsforhold og kultur. Nordisk Lejrskole & Kursuscenter føler en særlig forpligtelse over for det danske skole- og ungdomsarbejde i Sydslesvig. Institutionen kan drive anden skole- og kursusvirksomhed i det omfang kapaciteten tillader det. Institutionen tilbyder overnatningsmuigheder til enkeltpersoner, familier og grupper.

Tegningsregel

Fonden tegnes af direktøren eller formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

737.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja