Jerry René Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2023
 • CVR 44078260

Virksomheden Jerry René Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 26. maj 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.249 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

51’ DKK

Egenkapital

91’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

50’ DKK

Likviditetsgrad

78 %

Svag

Afkastningsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  50’
  -
  50’
  -2’
  51’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  -
  97’
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  117’
  40’
  -6’
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  3’
  -
  26’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jerry René Holding ApS 26.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Fyensgade 4 · DK-2200 København N 26.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.05.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-26 26.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.05.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jerry René Petersen 26.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jerry René Petersen 26.05.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jerry René Holding ApS

Fyensgade 4
2200 København N

CVR

44078260

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2023

P-nummer

1029343477

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-