Brærå ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2022
 • CVR 43376640

Virksomheden Brærå ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 30. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 284.083 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

284’ DKK

Egenkapital

15.425’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

426’ DKK

Likviditetsgrad

62 %

Svag

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

33 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

47.181’ DKK

Bruttofortjeneste

1.214’ DKK

Gældsforpligtelser

29.171’ DKK

Tilgodehavende

973’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.214’
  -
  -212’
  -
  882’
  -
  -456’
  -
  -456’
  426’
  -
  426’
  -142’
  284’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  46.208’
  -
  -
  -
  -
  46.208’
  -
  583’
  -
  -
  390’
  973’
  47.181’
  40’
  284’
  -
  -
  15.425’
  -
  15.425’
  2.585’
  2.585’
  27.394’
  -
  -
  -
  27.604’
  -
  192’
  -
  -
  11’
  1.019’
  1.567’
  47.181’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brærå ApS 30.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Bræråvej 35 · DK-6100 Haderslev 30.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-30 30.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 30.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kim Toft Kragh 30.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Toft Kragh 30.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brærå ApS

Bræråvej 35
6100 Haderslev

CVR

43376640

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2022

P-nummer

1028396089

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme herunder udlejning og bortforpagtning samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-