MiMa Invest A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 2022
 • CVR 43373609

Virksomheden MiMa Invest A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Trustrup. De blev etableret i 1. juli 2022 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.851 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lene Skovsgaard Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-34’ DKK

Egenkapital

966’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

Likviditetsgrad

15 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

Svag

Soliditetsgrad

27 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

3.610’ DKK

Bruttofortjeneste

271’ DKK

Gældsforpligtelser

2.644’ DKK

Tilgodehavende

181’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  271’
  -
  -121’
  -
  150’
  -
  -172’
  -
  -172’
  -23’
  -
  -23’
  -11’
  -34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  1.023’
  3.430’
  -
  -
  -
  -
  3.430’
  -
  -
  -
  4’
  177’
  181’
  3.610’
  400’
  566’
  -
  -
  966’
  -
  966’
  -
  -
  1.462’
  -
  -
  -
  1.462’
  -
  56’
  -
  -
  15’
  22’
  1.182’
  3.610’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MiMa Invest A/S 01.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nygårdsvej 44 · DK-8570 Trustrup 01.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 04.07.2022
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.07.2022 03.07.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-01 01.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 01.07.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. 01.07.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mads Bruun Rytter 04.07.2022
Michael Serwin Overgaard 04.07.2022
Kai Rørbæk Christensen 04.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mads Bruun Rytter 04.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Bruun Rytter 01.07.2022
Michael Serwin Overgaard 01.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MiMa Invest A/S

Nygårdsvej 44
8570 Trustrup

CVR

43373609

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 2022

P-nummer

1028392164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej