NKON ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2022
 • CVR 43365525

Virksomheden NKON ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 1. juli 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.697 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

Egenkapital

68’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

Likviditetsgrad

10 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

God

Soliditetsgrad

27 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

252’ DKK

Bruttofortjeneste

46’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  46’
  -
  -10’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -8’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  234’
  -
  234’
  -
  -
  -
  -
  234’
  -
  13’
  -
  -
  5’
  18’
  252’
  40’
  28’
  -
  -
  68’
  -
  68’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  179’
  252’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NKON ApS 01.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Borgervænget 32 · DK-6710 Esbjerg V 01.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-01 01.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 01.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Niels Klinge 01.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Klinge 01.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NKON ApS

Borgervænget 32
6710 Esbjerg V

CVR

43365525

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2022

P-nummer

1028381995

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

niels@nkon.dk

Telefon

21770783

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivning samt at eje kapitalandele i andre virksomheder samt andre aktiviteter efter kapitalejers valg.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-