Bodhi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2022
 • CVR 43329227

Virksomheden Bodhi ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 13. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.268 DKK, mens den i 2022 var på 1.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 224 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Bjerregaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+31%

Egenkapital

40’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+25%

Årets resultat

2023224 DKK
2022171 DKK

Likviditetsgrad

262 %

-42%
God

Afkastningsgrad

0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

65’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

+245%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

65’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  6’
  -6’
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  -
  29’
  65’
  65’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  25’
  65’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bodhi ApS 13.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Frydenlund 3M · DK-7120 Vejle Øst 13.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 13.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-13 13.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard 13.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard 13.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bodhi ApS

Frydenlund 3
7120 Vejle Øst

CVR

43329227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2022

P-nummer

1028334911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

42400935

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af brugskunst og spirituelle produkter til private via online salg på egen webshop, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-