Krog Blomster ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2022
 • CVR 43318071

Virksomheden Krog Blomster ApS befinder sig i branchen "Købmænd og døgnkiosker" og har adresse i Spjald. De blev etableret i 7. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -686.412 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-686’ DKK

Egenkapital

-646’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-782’ DKK

Likviditetsgrad

46 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-86 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-73 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

891’ DKK

Bruttofortjeneste

-123’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

702’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -123’
  -626’
  -20’
  -
  -770’
  -
  -12’
  -
  -12’
  -782’
  -
  -782’
  -
  -686’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  14’
  14’
  -
  175’
  -
  175’
  -
  -
  -
  -
  189’
  321’
  93’
  -
  20’
  174’
  702’
  891’
  40’
  -686’
  -
  -
  -646’
  -
  -646’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  230’
  -
  175’
  882’
  1.537’
  891’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Krog Blomster ApS 10.11.2023
Spjald Superkiosk ApS 07.06.2022 09.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Brejningvej 25 · DK-6971 Spjald 07.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
471110 Købmænd og døgnkiosker 07.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-10 10.11.2023
2022-06-07 07.06.2022 09.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.06.2022 11.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Jensen 07.06.2022 11.04.2024
Thomas Jensen 07.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Jensen 07.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Krog Blomster ApS

Brejningvej 25
6971 Spjald

CVR

43318071

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2022

P-nummer

1028323162

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471110
Købmænd og døgnkiosker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kioskdrift med salg af fastfood, drikkevarer, tips og lotto med mere og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-