KADL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2022
 • CVR 43318020

Virksomheden KADL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 24. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.500 DKK, mens den i 2022 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 174.229 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

174’ DKK

+59%

Egenkapital

8.634’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

195’ DKK

+49%

Årets resultat

2023174.229 DKK
2022109.878 DKK

Likviditetsgrad

4.998 %

-39%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.688’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.672’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  103’
  -1’
  -
  102’
  195’
  -
  195’
  -21’
  174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.016’
  6.016’
  -
  -
  -
  2.672’
  0
  2.672’
  8.688’
  40’
  2.502’
  100’
  -
  8.634’
  -
  8.634’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  53’
  8.688’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KADL Holding ApS 24.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Hasselbakken 102 · DK-7080 Børkop 24.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-24 24.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Karen Damgaard Larsen 24.05.2022 24.05.2022
Sisell Larsen 24.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sisell Larsen 24.05.2022
Karen Damgaard Larsen 24.05.2022 24.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KADL Holding ApS

Hasselbakken 102
7080 Børkop

CVR

43318020

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2022

P-nummer

1028323138

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt andre dertil relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-