Viuff-Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2022
 • CVR 43312340

Virksomheden Viuff-Byg ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Glejbjerg. De blev etableret i 7. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.243 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-126’ DKK

Egenkapital

-34’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-126’ DKK

Likviditetsgrad

43 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-480 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-131 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

26’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -126’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -126’
  -
  -126’
  -
  -126’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  41’
  -75’
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  17’
  -
  61’
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Viuff-Byg ApS 07.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tvilevej 15 · DK-6752 Glejbjerg 07.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 07.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-20 20.01.2023
2022-06-07 07.06.2022 19.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
41.000 DKK 20.01.2023
40.000 DKK 07.06.2022 19.01.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jens Schjøtz Viuff 07.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Schjøtz Viuff 07.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Viuff-Byg ApS

Tvilevej 15
6752 Glejbjerg

CVR

43312340

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2022

P-nummer

1028315313

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med etablering og reparation af kloaker, samt virksomhed med støbning , jordarbejde og belægning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

41.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-