JMD Byggeri ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2022
 • CVR 43309765

Virksomheden JMD Byggeri ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 2. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.874 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-118’ DKK

Egenkapital

-78’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-151’ DKK

Likviditetsgrad

97 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.347’ DKK

Bruttofortjeneste

-62’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.347’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -
  -15’
  -74’
  -
  -89’
  -151’
  -
  -151’
  -33’
  -118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.247’
  -
  -
  -
  -
  2.347’
  2.347’
  40’
  -118’
  -
  -
  -78’
  -
  -78’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.852’
  -
  165’
  32’
  2.424’
  2.347’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JMD Byggeri ApS 02.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 12.12.2022
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 17.11.2022 11.12.2022
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 02.06.2022 16.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 02.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-02 02.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 02.06.2022
Jonas Koldbro Mørch 02.06.2022
Mathias Østergaard Pedersen 02.06.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
D. Bøgeskov Holding ApS 02.06.2022
J. Mørch Holding ApS 02.06.2022
M. Ø. Pedersen Holding ApS 02.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 02.06.2022
Jonas Koldbro Mørch 02.06.2022
Mathias Østergaard Pedersen 02.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JMD Byggeri ApS

Havkatten 18
9480 Løkken

CVR

43309765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2022

P-nummer

1028311814

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er projektudvikling af ejendomme, opkøb af jord, salg af ejendomme, byggeselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej