Charlottes Køkken Rudkøbing ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2022
 • CVR 43288326

Virksomheden Charlottes Køkken Rudkøbing ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 23. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 538.766 DKK, mens den i 2022 var på 281.388 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.735 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Charlotte Bruhn Sander. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Stefan Sisljagic.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+141%

Egenkapital

23’ DKK

+101%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

+142%

Årets resultat

202311.735 DKK
2022-28.351 DKK

Likviditetsgrad

95 %

+8%
Svag

Afkastningsgrad

7 %

+150%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

+134%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

229’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

539’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

196’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  539’
  -508’
  -15’
  -
  15’
  -
  0
  -
  0
  15’
  -
  15’
  -3’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  33’
  15’
  10’
  -
  42’
  124’
  196’
  229’
  40’
  -17’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  205’
  229’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Charlottes Køkken Rudkøbing ApS 23.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Torvet 6 · DK-5900 Rudkøbing 23.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 23.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-23 23.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. 23.05.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jacob Dinsen 01.06.2022
Slobodan Sisljagic 01.06.2022
Rikke Petersen 01.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Bruhn Sander 01.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Slobodan Sisljagic 23.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Charlottes Køkken Rudkøbing ApS

Torvet 6
5900 Rudkøbing

CVR

43288326

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2022

P-nummer

1028284574

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

charlotteskoekken@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja