CKL Holding Aarhus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2022
 • CVR 43287605

Virksomheden CKL Holding Aarhus ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mårslet. De blev etableret i 25. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.313 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

Egenkapital

38’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  38’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CKL Holding Aarhus ApS 25.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Hørretvej 40A · DK-8320 Mårslet 25.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-25 25.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 25.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Christina Kjærgaard Lachkar 25.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christina Kjærgaard Lachkar 25.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CKL Holding Aarhus ApS

Hørretvej 40
8320 Mårslet

CVR

43287605

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2022

P-nummer

1028284051

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formuepleje, herunder ejerskab i datterselskaber og andre kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-