Global Køleteknik ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2022
 • CVR 43277545

Virksomheden Global Køleteknik ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 23. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.961 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

Egenkapital

95’ DKK

Omsætning

174’ DKK

Resultat før skat

70’ DKK

Likviditetsgrad

210 %

God

Afkastningsgrad

39 %

God

Soliditetsgrad

52 %

God

Overskudsgrad

41 %

God

Balance

182’ DKK

Bruttofortjeneste

71’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

182’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  174’
  71’
  -
  -
  103’
  71’
  -
  -1’
  -
  -1’
  70’
  -
  70’
  -16’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  170’
  182’
  182’
  40’
  55’
  -
  -
  95’
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  182’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Global Køleteknik ApS 23.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Septembervej 79 · DK-2860 Søborg 23.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 15.06.2022
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 23.05.2022 14.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-23 23.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 23.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Dalip Keci 23.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dalip Keci 23.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Global Køleteknik ApS

Septembervej 79
2860 Søborg

CVR

43277545

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2022

P-nummer

1028271979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282500
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med montering og servicering af køleanlæg samt anden hermed forbunden virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-