Malerfirma Nordjylland ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2022
 • CVR 43268414

Virksomheden Malerfirma Nordjylland ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Dybvad. De blev etableret i 11. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 202.903 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

203’ DKK

Egenkapital

243’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

261’ DKK

Likviditetsgrad

212 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

53 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

460’ DKK

Bruttofortjeneste

263’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

460’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  263’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  261’
  -
  261’
  -58’
  203’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  420’
  460’
  460’
  40’
  203’
  -
  -
  243’
  -
  243’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  57’
  217’
  460’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Malerfirma Nordjylland ApS 11.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Winkelsgade 3 · DK-9352 Dybvad 11.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 11.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-11 11.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Vorre 11.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Vorre 11.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Malerfirma Nordjylland ApS

Winkelsgade 3
9352 Dybvad

CVR

43268414

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2022

P-nummer

1028260586

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-