Balda Workforce ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2022
 • CVR 43266764

Virksomheden Balda Workforce ApS befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Auning. De blev etableret i 3. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.684 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mads Deichmann Bisgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

Egenkapital

30’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

Likviditetsgrad

651 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  36’
  36’
  40’
  -10’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Balda Workforce ApS 03.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Auningvej 9 · DK-8963 Auning 03.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
782000 Vikarbureauer 03.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-22 22.02.2023
2022-05-03 03.05.2022 21.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktører 23.02.2023
Virksomheden tegnes af to direktører 03.05.2022 22.02.2023

Direktører

Navn Fra Til
Mads Deichmann Bisgaard 03.05.2022
Anne Vinther 03.05.2022
Anne Vinther 03.05.2022 22.02.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Deichmann Bisgaard 03.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Balda Workforce ApS

Auningvej 9
8963 Auning

CVR

43266764

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2022

P-nummer

1028257283

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

782000
Vikarbureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive vikarvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktører

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller