EazyInno ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2022
 • CVR 43263382

Virksomheden EazyInno ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 9. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

Egenkapital

38’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

Likviditetsgrad

7 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

642’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  600’
  600’
  -
  10’
  -
  -
  32’
  42’
  642’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  600’
  605’
  642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EazyInno ApS 09.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lokesvej 9F · DK-8230 Åbyhøj 09.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-09 09.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.07.2022
400.000 DKK 09.05.2022 18.07.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Paul Cornillon 09.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Paul Cornillon 09.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EazyInno ApS

Lokesvej 9
8230 Åbyhøj

CVR

43263382

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2022

P-nummer

1028254160

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i unoterede virksomheder, konsulentarbejde dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-