Knak ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2022
 • CVR 43263161

Virksomheden Knak ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Kirke Såby. De blev etableret i 15. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.020 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

Egenkapital

10’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-30’ DKK

Likviditetsgrad

149 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-139 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

22’ DKK

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -29’
  -
  -1’
  -
  -30’
  -
  0
  -
  0
  -30’
  -
  -30’
  -
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  14’
  -
  -
  -
  3’
  17’
  22’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  12’
  22’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knak ApS 15.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Englerupvej 53 · DK-4060 Kirke Såby 15.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 15.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-15 15.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Michael Lindskov Mulbjerg Knak 15.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Lindskov Mulbjerg Knak 15.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knak ApS

Englerupvej 53
4060 Kirke Såby

CVR

43263161

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2022

P-nummer

1028253792

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Nulla ApS
 • kornladen.dk ApS

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@knak.dk

Telefon

30822552

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-