Computernørden ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2022
 • CVR 43258141

Virksomheden Computernørden ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Varde. De blev etableret i 5. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -107.582 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Albert van Harten.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-108’ DKK

Egenkapital

-63’ DKK

Omsætning

63’ DKK

Resultat før skat

-108’ DKK

Likviditetsgrad

34 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-333 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-194 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-170 %

Ikke tilfredsst.

Balance

32’ DKK

Bruttofortjeneste

63’ DKK

Gældsforpligtelser

95’ DKK

Tilgodehavende

32’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  63’
  63’
  -171’
  -
  -
  -107’
  -
  0
  -
  0
  -108’
  -
  -108’
  -
  -108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  14’
  32’
  32’
  45’
  -108’
  -
  -
  -63’
  -
  -63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  95’
  32’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Computernørden ApS 05.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenvej 1 · DK-6800 Varde 05.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 05.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-05 05.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 05.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Albert van Harten 05.05.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Van Harten Holding ApS 05.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Albert van Harten 05.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Computernørden ApS

Rosenvej 1
6800 Varde

CVR

43258141

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2022

P-nummer

1028248209

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Computernørd ApS
 • Computernørder ApS
 • Computernørderne ApS

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med IT services, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-