Agile Tech ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2022
 • CVR 43251708

Virksomheden Agile Tech ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 9. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

Egenkapital

39’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

Likviditetsgrad

2.155 %

God

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -1’
  -
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Agile Tech ApS 29.07.2023
AGILE INVEST ApS 09.05.2022 28.07.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Trianglen 7 · DK-2100 København Ø 09.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 29.07.2023
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 09.05.2022 28.07.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-29 29.07.2023
2022-05-09 09.05.2022 28.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 09.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Waheedjan Khasadar 29.07.2023
Kamran Khasadar 09.05.2022
Kamran Khasadar 09.05.2022 29.07.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Waheedjan Khasadar 29.07.2023
Kamran Khasadar 09.05.2022 29.07.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Agile Tech ApS

Trianglen 7
2100 København Ø

CVR

43251708

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2022

P-nummer

1028239528

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskineteknik.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-