CKE Kolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2022
 • CVR 43237683

Virksomheden CKE Kolding ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 29. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -158.546 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-159’ DKK

Egenkapital

-119’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-203’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10.483’ DKK

Bruttofortjeneste

-195’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -195’
  -
  -
  -
  -195’
  -
  -
  -
  -
  -203’
  -
  -203’
  -45’
  -159’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.437’
  -
  -
  -
  -
  1’
  46’
  10.483’
  40’
  -159’
  -
  -
  -119’
  -
  -119’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.805’
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  10.483’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CKE Kolding ApS 29.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Rødegårdsvej 209A · DK-5230 Odense M 29.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.10.2022
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 29.04.2022 30.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-29 29.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Krag Eriksen 29.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Krag Eriksen 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CKE Kolding ApS

Rødegårdsvej 209
5230 Odense M

CVR

43237683

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2022

P-nummer

1028221920

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

boch@svane.com

Telefon

66175678

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-