Skitema ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2022
 • CVR 43233947

Virksomheden Skitema ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 29. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.280 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Roesgaard Møller.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

Egenkapital

66’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

Likviditetsgrad

100 %

Svag

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

3 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.905’ DKK

Bruttofortjeneste

359’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.825’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  359’
  -293’
  -20’
  -
  46’
  -
  -10’
  -
  -10’
  35’
  -
  35’
  -9’
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  48’
  48’
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  80’
  1.621’
  5’
  -
  18’
  181’
  1.825’
  1.905’
  40’
  26’
  -
  -
  66’
  -
  66’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  1.829’
  1.905’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skitema ApS 29.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skivevej 144 · DK-7500 Holstebro 29.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 29.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-29 29.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jan Roesgaard Møller 29.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Roesgaard Møller 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skitema ApS

Skivevej 144
7500 Holstebro

CVR

43233947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2022

P-nummer

1028216439

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Jm Salg/Service ApS
 • Skatetema ApS
 • Skitema.com ApS

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

katrineborg@outlook.com

Telefon

26219744

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-