Turman & Thorn ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2022
 • CVR 43231758

Virksomheden Turman & Thorn ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 26. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.615 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Borup Turman.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

Egenkapital

12’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

Likviditetsgrad

8.595 %

God

Afkastningsgrad

-15 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

215’ DKK

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

Gældsforpligtelser

203’ DKK

Tilgodehavende

215’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -31’
  -1’
  -
  -
  -32’
  -
  -
  -
  -
  -35’
  -
  -35’
  -7’
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  178’
  -
  -
  3’
  27’
  215’
  215’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  3’
  215’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Turman & Thorn ApS 26.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nordkrog 22 · DK-2900 Hellerup 26.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 26.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-26 26.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet kan tegnes af en direktør 26.04.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Niels Thorn 21.03.2024
Trine Thorn 26.04.2022
Julius Borup Turman 26.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Niels Thorn 16.06.2022
Julius Borup Turman 26.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Thorn 16.06.2022
Julius Borup Turman 26.04.2022 15.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Turman & Thorn ApS

Nordkrog 22
2900 Hellerup

CVR

43231758

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2022

P-nummer

1028214282

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Barry ApS
 • Barry Garments ApS

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med tekstil og anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet kan tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja