Uscan ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2022
 • CVR 43226789

Virksomheden Uscan ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Skibby. De blev etableret i 29. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 178.693 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Allan Flackeberg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

179’ DKK

Egenkapital

239’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

230’ DKK

Likviditetsgrad

140 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

30 %

God

Soliditetsgrad

29 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

832’ DKK

Bruttofortjeneste

372’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

832’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  372’
  -119’
  -
  -
  254’
  -20’
  -
  -
  -20’
  230’
  -
  230’
  -51’
  179’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  518’
  -
  -
  314’
  832’
  832’
  60’
  179’
  -
  -
  239’
  -
  239’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  416’
  23’
  593’
  832’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Uscan ApS 29.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 52 · DK-4050 Skibby 29.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 29.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-29 29.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 29.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 29.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Allan Flackeberg 29.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Flackeberg 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Uscan ApS

Strandvejen 52
4050 Skibby

CVR

43226789

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2022

P-nummer

1028208231

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service vedrørende lagerstyrings- og masterdata, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-