Højskolen Baobab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 2022
 • CVR 43225707

Virksomheden Højskolen Baobab ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 27. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -156.953 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-157’ DKK

Egenkapital

-117’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-194’ DKK

Likviditetsgrad

85 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-18 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

640’ DKK

Bruttofortjeneste

-187’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

640’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -187’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -194’
  -
  -194’
  -37’
  -157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  1’
  -
  1’
  580’
  640’
  640’
  40’
  -157’
  -
  -
  -117’
  -
  -117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  553’
  757’
  640’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Højskolen Baobab ApS 27.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Valdemarsgade 26 · DK-1665 København V 09.05.2022
Kastrupvej 86 · DK-2300 København S 27.04.2022 08.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 27.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-14 14.08.2023
2022-04-27 27.04.2022 13.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 27.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Robin Juel Johansen 27.04.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Fat Elephant Holding ApS 27.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robin Juel Johansen 27.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Højskolen Baobab ApS

Valdemarsgade 26
1665 København V

CVR

43225707

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 2022

P-nummer

1028206646

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Robin & Co. ApS

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@baobab.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med højskoleophold i udlandet, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-