OTTE KLOAK & BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2022
 • CVR 43225006

Virksomheden OTTE KLOAK & BYG ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Nørager. De blev etableret i 26. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 131.693 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lasse Otte.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

132’ DKK

Egenkapital

172’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

171’ DKK

Likviditetsgrad

105 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

47 %

God

Soliditetsgrad

47 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

366’ DKK

Bruttofortjeneste

459’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

195’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  459’
  -286’
  -1’
  -
  171’
  -
  0
  -
  0
  171’
  -
  171’
  -39’
  132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  172’
  -
  -
  -
  -
  172’
  -
  145’
  -
  49’
  -
  195’
  366’
  40’
  132’
  -
  -
  172’
  -
  172’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  26’
  12’
  185’
  366’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OTTE KLOAK & BYG ApS 26.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 31 · DK-9610 Nørager 26.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 26.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-26 26.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Otte 16.05.2022
Jannie Thaarup Albæk Otte 26.04.2022 16.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Otte 16.05.2022
Jannie Thaarup Albæk Otte 26.04.2022 16.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OTTE KLOAK & BYG ApS

Bredgade 31
9610 Nørager

CVR

43225006

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2022

P-nummer

1028205801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af kloak, tømre, beton og entreprenør arbejde samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-