ICS Range ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2022
 • CVR 43219782

Virksomheden ICS Range ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 19. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 699.280 DKK, mens den i 2022 var på 494.164 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -612.399 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mikael Vingaard Frandsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-612’ DKK

-399%

Egenkapital

-368’ DKK

-250%

Omsætning

-

Resultat før skat

-612’ DKK

-334%

Årets resultat

2023-612.399 DKK
2022204.521 DKK

Likviditetsgrad

45 %

-72%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-206 %

-620%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-124 %

-436%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

297’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

699’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

297’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  699’
  -1.312’
  -
  -
  -612’
  -
  0
  -
  0
  -612’
  -
  -612’
  -
  -612’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  216’
  -
  -
  81’
  297’
  297’
  40’
  -408’
  -
  -
  -368’
  -
  -368’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  -
  -
  -
  -
  -
  665’
  297’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ICS Range ApS 19.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ellegårdvej 36 · DK-6400 Sønderborg 19.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 19.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-03 03.03.2023
2022-04-19 19.04.2022 02.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 19.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Vingaard Frandsen 02.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Vingaard Frandsen 19.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ICS Range ApS

Ellegårdvej 36
6400 Sønderborg

CVR

43219782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2022

P-nummer

1028198988

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • OT Range ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61244400

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulent & undervisnings virksomhed indenfor IT/OT sikkerhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-