René Marloth Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2022
 • CVR 43217461

Virksomheden René Marloth Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jelling. De blev etableret i 25. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

Egenkapital

28’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-12’ DKK

Likviditetsgrad

267 %

God

Afkastningsgrad

-36 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  12’
  -12’
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  33’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
René Marloth Holding ApS 25.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Harresøvej 4 · DK-7300 Jelling 25.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-25 25.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 25.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
René Marloth 25.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Marloth 25.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

René Marloth Holding ApS

Harresøvej 4
7300 Jelling

CVR

43217461

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2022

P-nummer

1028195768

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage investeringer samt enhver anden form for aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-